Lokaler

Uddannelsen i Audiodesign råder over en række lokaler i IT-byen Katrinebjerg.

Undervisningen og de praktiske projekter indenfor audiodesign stiller er række krav til lokalerne, som derfor er indrettet specifikt med henblik på disse krav.

Lydkælderen under Bush-bygningen

Under Bush-bygningen ligger det, vi kalder "Lydkælderen".

Her er gode lytteforhold og der er indrettet faciliteter til 5.1 mixning.

Adorno-bygningen

De primære lokaler befinder er lokale 114b og 114c i Adorno-bygningen.

Det er her, at størstedelen af undervisning samt projektarbejde foregår.Audiodesign-studerende kan booke lokaler til projektarbejde >>.

Copyright ©2008 Audiodesign Aarhus Universitet